De KNLTB kent al haar 1.1 miljoen leden. MarketResponse Geo‑psychografische informatie

01-07-2015

Zo’n 1,1 miljoen Nederlanders slaan regelmatig een balletje op de tennisbaan. Tennis is daarmee de tweede sport van Nederland. Onder 35-plussers is het zelfs de grootste sport. Van al die tennissers, zijn ruim 630.000 personen (via hun vereniging) lid van de KNLTB. Ondanks die positieve cijfers, heeft KNLTB te kampen met dalende ledenaantallen. Niet alle lokale tennisverenigingen ervaren dit al als een probleem. Zij zijn (nog) niet in staat van paraatheid. KNLTB is wel alert en zoekt naar de toegevoegde waarde van een lidmaatschap. Voor tennissers én verenigingen.

7 soorten tennissers

Om te weten wat mensen willen, moet je ze kennen. En dat is precies waar we KNLTB bij hebben geholpen. Op basis van bestaande data hebben we een doelgroepsegmentatie gemaakt. Denk aan het ledenbestand, verenigingsbestand en de MarketResponse geo-psychografische database SmartGIS (BSR op postcodeniveau). Dat leverde zeven soorten tennissers op. Van dynamische tennisfamilies en gezellige recreanten tot stille luxe tennissers.

Communicatiewaaier

Het segmentatiemodel is uitgerold over het hele ledenbestand van de KNLTB en er is een communicatie toolkit ontwikkeld. Deze toolkit helpt om gericht naar de verschillende leden te communiceren. De communicatietoolkit – met als titel ‘Ken jij de KNLTB leden?’ – is opgemaakt in een waaier. Zo hebben medewerkers van KNLTB snel en overzichtelijk alle soorten tennissers en hun behoeften bij de hand. Dit biedt kansen voor een effectieve website, slimme nieuwsbrieven (gedifferentieerd in tone of voice, boodschap, beeld, enz.) en gerichte sponsormailings.

Kansen

Door het segmentatiemodel voor heel Nederland in kaart te brengen, ontstaan kansen voor de lokale tennisverenigingen. Zij weten hoe zij hun verzorgingsgebieden moeten aanspreken om meer leden te werven. Maar dat is de volgende stap…

Feedback