Veranderende woningbehoefte vanwege de coronacrisis

11-07-2022

‘Never waste a good crisis’ is een bekende uitspraak van Winston Churchill. De voormalige Britse premier maakte hiermee duidelijk dat de Verenigde Naties haar bestaan te danken had aan een mindere periode die aan de oprichting van het orgaan vooraf ging: de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk is de coronacrisis niet te vergelijken met die oorlog, maar de coronacrisis was zeker een periode van maatschappelijke turbulentie.

Innovatie tijdens de coronacrisis

Tijdens een crisis worden we vaak vindingrijk en zien we mogelijkheden die we anders laten liggen. Dat is voor MarketResponse niet anders. De afgelopen jaren hebben we diverse onderzoeken gedaan met betrekking tot de coronacrisis. In mei 2020 ontdekten we bijvoorbeeld dat veel consumenten bewuster en duurzamer waren gaan consumeren. Ook in onze onderzoeken binnen het woondomein zagen we ontwikkelingen en daarom zijn we opnieuw in de data van ons BSR-model voor Wonen gedoken. Dit heeft er destijds toe geleid dat we een extra leefwereld hebben gevonden die we hebben toegevoegd aan ons model: de comfortabele bewoner.

De comfortabele bewoner

Deze innovatie van het model lichten we graag nog even verder toe. In onze praktijk zien we veel projecten en gebiedsontwikkelingen voorbij komen. Hierin is veel aandacht voor exclusieve bewoners die het nodige te besteden hebben en op zoek zijn naar een veilige leefomgeving met een hoogwaardige luxe woning. Steeds vaker zien we dat er ook vraag is naar meer comfort en levensloopbestendigheid van de woning en de woonomgeving. We zijn dit op basis van onze data verder gaan onderzoeken en hebben een nieuwe leefstijl gevonden: de comfortabele bewoner.

Aantrekkelijk qua vastgoedrendement

Voor de comfortabele bewoner wordt inmiddels in Nederland veel gebouwd. Het zijn typisch de luxe appartementen voor mensen met een stevig bestedingsniveau die zich willen terugtrekken uit de dynamiek en een comfortabel leven willen leiden, ook als zij later zijn aangewezen op verzorging en verpleging in de eigen woning. We verwachten dat het voor veel ontwikkelende beleggers en aannemers interessant is om zich te richten op deze doelgroep. De vraag vanuit deze doelgroep kan aantrekkelijk zijn qua vastgoedrendement. We zie twee dominante ontwikkelinspanningen in de markt, te weten hoogstedelijke inbreidingslocaties en duurdere appartementen voor ouderen.

Aanvragen publicatie BSR-Wonen

In onze publicatie over de BSR-Wonen leefwerelden is meer te lezen over deze leefstijlen en hoe ze van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld dat de leefwerelden ook toepasbaar zijn op levensloopbestendig wonen, hoe 65-plussers hun leefwereld zien en dat er ook hier grote verschillen te vinden zijn tussen doelgroepen.