Kwalitatief onderzoek voor Agrifirm: met de voeten in de klei

11-04-2019

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. ‘Duurzame, meetbare en relevante waarde creëren voor boerderij, akker en industrie’, dat is de missie van deze agrarische partij. Met duurzame, rendabele concepten voor veehouder, akkerbouwer of teler, gericht op een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Agrifirm is er voor haar leden en klanten, dus vindt hun mening heel belangrijk. Daarom voert MarketResponse al enkele jaren een klanttevredenheidsonderzoek uit. Daaruit komt naar voren dat de online omgeving van Agrifirm steeds meer gebruikt wordt. Een goede reden om hier eens verder in te duiken en te kijken waar wellicht nog verbetermogelijkheden liggen voor de website, klantportal en bestelomgeving.

Kwalitatief onderzoek op de boerderij

Voor die verdiepende ‘waaromvraag’ is kwalitatief onderzoek de oplossing. Single interviews, zodat we met de klanten persoonlijk de online omgeving kunnen doornemen. Voor agrariërs is het, zeker in het groeiseizoen, niet makkelijk om even naar een onderzoekslocatie te komen. Geen probleem, dan gaan we gewoon langs op de boerderij!

Vijfenveertig adviezen

Als kwalitatief onderzoeker kom je nog eens ergens, zeggen we wel eens. Dat geldt zeker voor dit project. De kwalitatief onderzoekers bezoeken achttien verschillende Agrifirm-klanten. In hun eigen kantoor of keuken op de boerderij, zoals ze de website, klantportal en bestelomgeving normaal ook gebruiken. Die bezoeken en gesprekken leveren een mooi kijkje in de agrarische wereld. Maar vooral, mooie inzichten voor Agrifirm. Maar liefst vijfenveertig concrete adviezen.

Van workshop naar actieplan

Die adviezen kun je opleveren in een rapport, maar wie gaat er vervolgens mee aan de slag? Wij willen niet dat het rapport in de spreekwoordelijke la belandt. Daarom organiseren we een workshop met acht mensen van Agrifirm. Vertegenwoordigers van verschillende teams, met verschillende functies. Na de presentatie van de algemene conclusies en aanbevelingen gaan we aan de slag. In drie groepen werken we aan prioritering van de verbeteradviezen, zodat voor iedereen helder wordt waar de focus ligt. Uiteindelijk stellen we een concreet actieplan op. Elke aanwezige is verantwoordelijk voor een aantal actiepunten. Zo creëren we draagvlak en garanderen we dat alle verbeteradviezen daadwerkelijk worden opgepakt.

Danique Couprie, coördinator klantinzichten bij Agrifirm: “De samenwerking met MarketResponse verliep prettig. Ze luisteren goed naar wat voor informatie je wilt achterhalen en komen met duidelijke resultaten waar je praktisch mee aan slag kunt.”