Zorginstellingen moeten PREM-meting wijkverpleging alsnog in 2020 uitvoeren

13-07-2020

Zorginstellingen zijn alsnog verplicht dit jaar een PREM-meting te laten verrichten voor hun onderdeel wijkverpleging. Eerder dit jaar werd de meting PREM Wijkverpleging 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld tot 2021.

Zorginkoop, leren en verbeteren

Het Zorginstituut Nederland heeft nu besloten dat dit jaarlijkse cliëntervaring- en -belevingsonderzoek nu toch in 2020 moet worden uitgevoerd. Dit om de verschillende doelstellingen van dit onderzoek te kunnen behalen. De meting levert niet alleen keuze-informatie op voor toekomstige cliënten van wijkverpleging, maar ook relevante gegevens voor de zorginkoop per 2022. Bovendien bieden de uitkomsten stof tot leren en verbeteren voor de zorginstellingen zelf. PREM staat voor Patient Reported experience Measure.

Erkend onderzoeksbureau

Zorginstellingen die wijkverpleging bieden hebben nu tot eind 2020 de tijd om de PREM-meting Wijkverpleging te laten uitvoeren. Een aantal leveranciers van elektronische patiëntendossiers heeft de PREM-meting in het systeem ingebouwd. De meeste zorginstellingen laten de meting verrichten door gecertificeerde onderzoeksbureaus zoals MarketResponse. In de afgelopen vijf jaar heeft MarketResponse veel ervaring opgebouwd met het ophalen van waarderingen voor publicatie op ZorgkaartNederland. Zo zijn in die vijf jaar circa 100.000 patiënten en cliënten geïnterviewd, waarvan 75% telefonisch en 25% face-to-face.

Prem-meting met hoge respons

MarketResponse zorgt ervoor dat de PREM-onderzoeken zonder grote inspanning van de opdrachtgever voldoen aan alle daarvoor geldende richtlijnen en wettelijke eisen, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dat garandeert dat de onderzoeken 100% onafhankelijk worden uitgevoerd. Dankzij goed getrainde, empathische interviewers is de respons op de PREM-onderzoeken van MarketResponse zeer hoog en gaat de cliëntbeleving over meer dan alleen de coronatijd. Als erkend meetbureau levert MarketResponse de gegevens aan bij ZorgkaartNederland en de gegevensmakelaar.